Házirend

a 173/2003. (X. 28.) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet 12. §-ának megfelelően

 1. § (1) A házirend a szálláshely rendeltetésszerű üzemelése időszakában a vendégre vonatkozó szabályok gyűjteménye.
 2. A Kövér Egér Tanya kulcsosház (a továbbiakban: Tanya/vendégház) védett, NATURA 2000 madárvédelmi területen helyezkedik el, településektől távol, erdei környezetben, ezért fokozottan oda kell figyelni az egészségügyi és biztonsági előírásokra, illetve a Házirendben és Üzemeltetési utasításban nem részletezett természetvédelmi oltalom alatt álló területeken előírt viselkedési normákra.
 3. Mivel a Kövér Egér Tanya állandó személyzet nélkül üzemelő kulcsosház, ezért nem mindig tudja az üzemeltető személyesen fogadni az ide érkező vendégeket. Érkezés előtt a honlapon található telefonszámon kell egyeztetni a kulcs átvételéről, valamint távozáskor a visszaadásáról.
 4. A Tanya berendezési és felszerelési tárgyait a vendégek kötelesek rendeltetésszerűen használni, megóvni és használat után, tiszta állapotban a helyükre visszatenni.
 5. A szobákba nem szabad sáros, koszos bakanccsal belépni. A koszos, sáros bakancsot az előtérben kell hagyni. Váltócipőről, papucsról a vendégeknek kell gondoskodniuk.
 6. Az emeletes ágyak felső fekvőhelye az ágyneműk jól szellőző tárolására használt, mindenki csak megfelelő gondossággal, rendeltetésszerűen, saját felelősségre használhatja.
 7. A matracok tisztaságára ügyelni kell. A matracokat borító védőhuzatokra használatbavétel előtt mindenki köteles lepedőt elhelyezni.
 8. A védőhuzattal ellátott ágyneműt használat előtt mindenki maga köteles ágyneműhuzattal ellátni, majd távozáskor az ágyneműhuzatokat lehúzni (a védőhuzat fennhagyásával), a szennyes-gyűjtő kosárban elhelyezni, valamint az ágyneműt a helyére tenni.
 9. A WC-kbe, illetve a szennyvízgödörbe semmilyen hulladékot nem szabad beledobni.
 10. A vendégek által termelt, le nem bomló hulladékot szelektíven kell gyűjteni, távozáskor a falu (Szőc) kijelölt, közműszolgáltató által rendszeresen ürített gyűjtőpontjára el kell szállítani, a gyűjtőszigeten megfelelően elhelyezni. Az egyéb gyűjtött hulladék ártalmatlanításáról a közműszolgáltatóval kötött szerződés alapján az üzemeltető gondoskodik.
 11. A Tanya épületében szigorúan TIILOS A DOHÁNYZÁS. A dohányzásra kijelölt terület a tűzrakó hely és környéke. A dohányzás során keletkező hulladékokat (cigarettacsikk, cigarettapapír, füstszűrő, hamu stb.) TILOS a gyűjtőedényen kívül eldobni.
 12. Az épületben található kandallóban tüzet rakni tilos!
 13. Tüzet rakni csak a kijelölt, kiépített tűzrakó helyen szabad.
 14. Mécsest, gyertyát, petróleumlámpát használni csak fokozott gondossággal, nem éghető felületre helyezve lehet.
 15. A tűzifaaprításhoz használatos eszközöket csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes vendégek használhatják.
 16. A fatárolóban található tűzifa tábortüzekhez, bográcsozáshoz használható. Az egészséges erdei életközösség megtartása érdekében gyűjteni csak holt gallyat lehet!
 17. Az egyes eszközök mellet esetlegesen kihelyezett további, részletes használati és biztonsági utasításokat mindenkor be kell tartani az adott eszköz használata során.
 18. A szállásépületben nyílt lángot, így gyertyát, mécsest vagy petróleumlámpát is TILOS használni. Világítani csak elemlámpával, fejlámpával szabad.
 19. A konyhában, valamint a kövezett közösségi helyiségben kiegészítő és hangulatvilágításként használható mécses, gyertya, petróleumlámpa, melyet csak nem éghető felületre szabad elhelyezni! Az esetleg elfolyt viaszt fel kell takarítani, és a szemétgyűjtőben elhelyezni.
 20. Az épületen belül keletkező füst esetén meg kell győződni, hogy nem keletkezett tűz, majd ki kell nyitni az ablakokat, ajtókat és el kell hagyni az épületet, amíg az kiszellőzik.
 21. Nem a tűzhely(b)en keletkezett tűz esetén azonnal el kell hagyni az épületet és haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot (105)és az üzemeltetőt (+36 (30) 328-4009).
 22. Személyi sérülés, vagyoni kár esetén a 112 segélyhívószámot, a mentőket (104) és (amennyiben nincs jelen) az üzemeltetőt (+36 (30) 328-4009 ) kell telefonon hívni.
 23. Bármilyen üzemzavar, meghibásodás, vagy a berendezési, használati tárgyak sérülése esetén a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul tájékoztatni kell az üzemeltetőt.
 24. Az épületben és épületen kívül elhelyezett figyelmeztető táblák utasításait mindenki köteles betartani!
 25. 18 év alatti személyek csak a 18. életévét betöltött személy kíséretében tartózkodhatnak a Kulcsosházban.
 26. Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Kulcsosházban felejtett tárgyakért.
  A Házirend és az Üzemeltetési utasítás be nem tartásából, felróható magatartásból eredő károkért, sérülésekért, a felelősség a vendéget terheli.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
a 173/2003. (X. 28.) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendelet 13. §-ának megfelelően

 1. § (1) Az üzemeltetési utasítás az állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynél a távollévő szolgáltató miatt a vendégre háruló többletkötelezettségeket tartalmazza egységes dokumentumba foglalva.
 2. Bármilyen üzemzavar, meghibásodás, vagy a berendezési, használati tárgyak sérülése esetén a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul tájékoztatni kell az üzemeltetőt.
 3. A Turistaház a közeli Szőci Idősek Otthona 370 méterről nyert kiváló minőségű kútjából nyeri a vizet. Csőtörés, csapok meghibásodása esetén a bejövő vezeték főelzáró csapját kell elzárni, mely a fürdőszobában, a mosdó melletti WC helyiségben található. A használat során takarékoskodni kell a vízzel, csak a szükséges vízmennyiséget használva.
 4. A szállásépület bejáratánál található kapcsolók a közösségi helyiség, a terasz, az udvar, és a ház előterének mozgásérzékelővel ellátott megvilágítását biztosítják. A szobák és a konyha megvilágításai a bejáratoknál, belső oldalukon találhatók. A fürdő és WC helyiségek megvilágítása bejárataik külső oldalán van elhelyezve, a mosdók feletti megvilágítással együtt.
 5. A telepített világításon kívül csak a vendégek által hozott elemlámpa, fejlámpa használható. Gyertya, mécses, petróleumlámpa és egyéb nyílt lánggal működő világítás használata a szállásépületben (a Házirendben kijelölt helyeken elhelyezhető kiegészítő világító eszközök kivételével) szigorúan TILOS! Bambuszfáklyával, és egyéb olajjal működő lámpával csak az épületen kívül szabad világítani.
 6. A gáztűzhely használata előtt meg kell nyitni a gázpalackot, használat végén pedig el kell zárni. Figyelem! A gáztűzhely lángszabályozóit, ha a gázrózsák lángja már nem ég, minden esetben el kell zárni. Ha a gázpalack kiürül, értesíteni kell az üzemeltetőt.
 7. A hulladékot minden esetben gyűjteni kell.
  5.1. Az ételmaradékot, és szerves hulladékot a konyha mögött található komposztálóban kell elhelyezni. Miután a beleöntötték a komposztálóba az ételmaradékot, vékony rétegben avarral és/vagy hóval kell azt befedni, hogy az állatok ne túrják fel.
  5.2. A nem szennyezett, éghető papírhulladékot külön kell gyűjteni, esetleg el lehet
  tüzelni. A nem, vagy nem jól égő papírhulladékot (színes, fényes papírra nyomott
  magazinok, tejes doboz stb.) nem szabad a kályhák tűzterébe tenni, külön kell
  gyűjteni az egyéb hulladékkal.
  5.3. Az egyéb hulladékokat (műanyag, nejlon, üveg, fém, göngyöleg, egyszer használatos eszközök, használt pelenka, vegyes) a konyha mögött található,
  SZEMETESZSÁKKAL KIBÉLELT kukákban kell gyűjteni. Távozáskor a
  szemeteszsákot ki kell emelni a kukából, újat (üreset) kell a helyére tenni, s a megtelt zsákot le kell vinni a Szőc faluban található kijelölt szemétgyűjtőbe.
  Takarítással kapcsolatos feladatok:
  6.1. Az evőeszközöket, tányérokat, poharakat, bögréket és egyéb, főzéshez, étkezéshez használt eszközöket használat után el kell mosogatni, szárazra kell törölni (ehhez érdemes konyharuhát hozni) és vissza kell pakolni a helyére.
  6.2. A konyhaépület és a szállásépület padlóját távozás előtt fel kell söpörni és fel kell mosni.
  6.3. Amennyiben gyertyából, mécsesből viasz ömlött az asztalokra, padokra, akkor azokat le kell kaparni.
  6.4. A fürdőhelyiség WC-it ki kell tisztítani WC-kefével, a mosdókat ki kell törölni, a
  tükröket le kell mosni. Végül a fürdőhelyiség padlóját fel kell mosni.
 8. Távozáskor minden épület ajtaját és ablakát be kell zárni, s a kulcsot az üzemeltetővel történt telefonos egyeztetésnek megfelelően kell kezelni.
  Bármilyen üzemzavar, meghibásodás, vagy a berendezési, használati tárgyak sérülése esetén a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul tájékoztatni kell az üzemeltetőt.

szálláshely neve: Kövér Egér Tanya Kulcsosház
üzemeltető: Gőgh Róbertné Drahos Zita; 8452 Szőc, Kossuth Utca 10, +36 30 328 4009
érvényes: 2013. december 1-től